Kolorimetr

Informace o produktu
Kód FU-ENCOL-A185
EAN 8595179507778
Kolorimetr
pdf encol-a185_kolorimetr.pdf (0,44 MB) Datasheet: Kolorimetr ENCOL-A185

Kolorimetr slouží k měření transmitance na třech různých vlnových délkách: modré (480 nm), zelené (500 nm) a červené (650 nm). Vyměnitelné barevné filtry umožňují vybrat tu vlnovou délku světla, kterou roztok absorbuje nejvíce, aby byla zaručena maximální přesnost měření.

Senzor je dodáván s 15 kyvetami s uzávěrem, 3 barevnými filtry a adaptérem EN103.

Mezi typická měření patří: stanovení koncentrace různých roztoků, Lambertův-Beerův zákon, chemická rovnováha a určení rovnovážné konstanty Kc, měření reakčních rychlostí, syntéza sacharidů při fotosyntéze aj.

Rozsah: 20 až 90 % (transmitance)

Vlnové délky: modrá (480 nm), zelená (500 nm), červená (650 nm)

Vlnové délky: modrá (480 nm) | zelená (500 nm) |
červená (650 nm)
Uplatnění v předmětech: Biologie, Chemie, Vědy o životním prostředí