V sekci FAQ najdete odpovědi na celou řadu běžných dotazů, týkajících sa produktů einstein™

einstein™LabMate™ einstein™Tablet MultiLab4™ Senzory Terra Nova Dynamický systém Meteostanice

MultiLab4™

Proč MultiLab4™ nemůže rozpoznat a připojit zařízení einstein™LabMate™ ?

Ujistěte se, že máte stažený a nainstalovaný ovladač pro einstein™LabMate™. Pokud ne, lze ho stáhnout ZDE. Pokud máte ovladač nainstalovaný, zkontrolujte, zda je einstein™LabMate™ zapnutý a zda připojení Bluetooth pracuje správně. Pokud ano, bude LED dioda na einstein™LabMate™ blikat střídavě zeleně a modře, pokud ne, pozorně si přečtěte manuál dodávaný se zařízením, kde je spárování přes Bluetooth detailně popsáno. Pokud ani nyní neuspějete, kontaktujte technickou podporu na info@fourieredu.cz

Proč MultiLab4™ nesbírá žádná data v režimu automatického spuštění (Trigger)?

Ujistěte se, že jste hodnoty pro automatické spuštění vyplnili správně.

Proč MultiLab4™ ukončí měření ihned poté, co jsem začal měřit?

Zkontrolujte nastavení délky měření a frekvenci vzorků. Délka měření by měla být nastavena na více než 1 s. 

Proč naměřená data neodpovídají skutečnosti?

Hlavním problémem může být tzv. “šum”, který může ovlivňovat přesnost a správnost výsledků. Ujistěte se, že měření provádíte v podmínkách, které eliminují např. nežádoucí světlo, zvuky, silná magnetická či elektromagnetická pole. Pouze tak docílíte co nejpřesnějšího měření.

Proč mi měří i senzory, které jsem pro měření nevybral?

Jedná se o integrované senzory, které jsou ve výchozím nastavení vybrány jak v einstein™Tabletu, tak i v einstein™Labmate+™. Pokud nechcete těmito senzory měřit, stačí v Podrobném nastavení zrušit jejich zaškrtnutí. 

Proč se mi výsledky měření nezobrazují v grafu nebo tabulce?

Aby bylo možné data v grafu nebo tabulce zobrazit, je nutné je z okna Historie držením a tahem myši do prázdného okna přesunout. Pokud si před začátkem měření otevřete okno grafu nebo tabulky, pak můžete sledovat měření v reálném čase.

Omylem jsem si zavřel okno s grafem a tabulkou, jak je znovu otevřu?

Na horní liště pod hlavním menu klikněte na Pracovní plocha a dále klikněte na ikonu pro spuštění grafu nebo tabulky. 

Když jsem připojil externí senzor do einstein™Labmate™, nezobrazil se mi v seznamu senzorů. Proč?

Nejprve jděte do hlavního menu na horní liště. Vyberte Rozhraní a Připojit. Pokud stále nedošlo k rozpoznání senzoru, klikněte na Podrobné nastavení v okně Nastavení senzorů, kde v prvním rozbalovacím menu nastavte Manuální a vyberte požadovaný senzor.

Co je to manuální snímání (Manual Sampling)?

Pro některé experimenty nemusí být sběr dat načasován, např. pokud chcete měřit pH různých roztoků. V takovém případě vyberte položku Manuální z rozbalovacího menu Snímání.

Vedle tlačítka se zobrazí nová ikona . Klikněte na ni a můžete začít s manuálním odběrem vzorků. 

Jak můžu změnit měřítko osy grafu?

Přesuňte kurzor myši dle potřeby na osu X nebo osu Y, kurzor se změní v oboustrannou šipku. Kliknutím na šipku a tahem můžete upravovat osy dle potřeby.