V sekci FAQ najdete odpovědi na celou řadu běžných dotazů, týkajících sa produktů einstein™

einstein™LabMate™ einstein™Tablet MultiLab4™ Senzory Terra Nova Dynamický systém Meteostanice

Meteostanice

Které senzory jsou součástí nabízené meteostanice?

Meteorologická stanice od společnosti Fourier obsahuje těchto 6 senzoru:

Senzory

Rozsah

Odchylka

Teplota

-40 to 60 °C

± 0.2 °C

Vlhkost

0 až 100 % RH

± 1.5 %

Barometrický tlak

1500 až 1150 mB

± 15 mB

Srážkoměr

819 mm

± 0.2 mm

Rychlost větru

5 až 282 km/h

± 5 km/h

Směr větru

0 až 360°

± 7°

Používám bezdrátovou komunikaci, ale mám špatný RF (radio frequence) příjem. Žádná, resp. jen částečná data jsou převáděna do softwaru. Proč?

Nejdříve zkontrolujte, zda je funkční komunikace mezi meteostanicí a PC přes „komunikační“ kabel (ujistěte se, že je frekvence vzorkování – sampling, dostatečně krátká pro snadné testování).

Pokud je komunikace přes kabel v pořádku, odpojte jej bez zastavení loggeru (Multilog Pro), a připojte kabel vysílače. Ujistěte se, že jsou vysílač i přijímač připojené k napájení.

Kontrolu mezi přijímačem a meteostanicí provedete následovně: klikněte ve WeatherLab 2.5 na „Logger“ v nabídkovém řádku a následně klikněte na „Com setup“. Měli byste vidět "Receiver is connected" vedle jednoho z COM port boxů. Pokud ne, klikněte na  „Try to connect“.

Pokud je komunikace přijímač versus PC v pořádku, umístěte meteorologickou stanici v blízkosti přijímače.

Pokud se příjem zlepší, pak byla meteostanice moc daleko od přijímače anebo nebyla ve viditelném dosahu (např. za zdí). Ke zlepšení podmínek přenosu je možno dokoupit tzv. Fourier DT303A – Repeater. Nicméně dosah meteostanice je 300 m na volném prostranství nebo 75 m uvnitř budovy.

Pokud se ani po těchto radách příjem nezlepší, kontaktujte prosím naši technickou podporu na info@fourieredu.cz

Meteorologická stanice funguje dobře po určitou dobu, ale pak přestane aktualizovat data na online obrazovce, co je důvodem?

Meteorologická stanice nefunguje automaticky v nepřetržitém režimu. 

 1. Pokud používáte bezdrátovou komunikaci, připojte MultiLogPRO k počítači a zapněte jej.
 2. Klikněte ve WeatherLab 2.5 na „Logger“ v nabídkovém řádku a následně klikněte na „Setup“. Ten se otevře ve výchozím nastavení.
 3. Zvolte „Continuous“ (trvalý režim) u položky „Operating mode“
 4. Klikněte na OK.

Poznámka:

Datalogger přestal pracovat! To se obvykle stává po několika po sobě jdoucích dnech zatažené oblohy, kdy solární panel nemůže nabít baterii. Může se to také stát v případě, že je baterie stará a opotřebovaná - pak je třeba vyměnit baterii. Stiskněte tlačítko "ON" na ústředně, a potom klepněte na tlačítko "RUN" v softwaru. V některých případech bude nutné nejprve znovu nastavit meteorologickou stanici.

Používám bezdrátovou komunikaci a nejde mi během měření změnit nastavení MultiLogPRO, proč?

V bezdrátovém režimu, při snímání dat je jejich přenos pouze jednosměrný a to z MultiLogPRO do počítače. Neexistuje žádný způsob, jak programovat nebo operovat během měření s MultiLogPRO přes software. Dočasně připojte MultiLogPRO k počítači pomocí dodaného komunikačního kabelu a nastavte jej. Potom spusťte systém přenosu dat stisknutím tlačítka "RUN" na samotném MultiLogPRO.

Dostávám nesmyslná data (např. teplotu vzduchu 120°C)?
 • Zkontrolujte, zda některý z vývodů v zástrčce kabelu čidla není ohnutý.
 • Čidla jsou k MultiLogPRO připojena v nesprávném pořadí.  Zkontrolujte jejich připojení.
Při pokusu o spuštění WeatherLab v operačním systému Windows se program nespustí?
 1. WeatherLab potřebuje při spuštění přístup do svých složek. Požádejte svého IT technika o povolení k získání přístupu do všech souborů složky WeatherLab.
 2. Je třeba naistalovat WeatherLab pro všechny uživatele = během instalace, v dialogovém okně „Customer Information“ vyberte nainstalovat tuto aplikaci pro každého, kdo používá tento počítač (all users). Pokud jste tak ještě neučinili, odinstalujte WeatherLab, znovu jej nainstalujte a zvolte tuto možnost.
Právě jsem si stáhnul novou verzi WeatherLab. Musím před instalací nové verze odinstalovat tu starou?

Pokud pracujete v operačním systému Windows, důrazně doporučujeme nejprve odinstalovat starou verzi.

Jak mohu nakalibrovat senzor směru větru?
 1. Pomocí kompasu nasměrujte větrník na sever. Zafixujte jeho pozici například průhlednou lepicí páskou.
 2. Ujistěte se, že je meteostanice spuštěna a připojena k počítači.
 3. Klikněte na „File“ na hlavní liště a potom na „Station settings“.
 4. Zkontrolujte zaškrtnutí u „Set north direction“ a klikněte na OK.
 5. Klikněte na  „Logger“ v hlavním menu a na tlačítko „Run“; meteostanice začne se sběrem dat s aktuálním nastavením směru na sever.
 6. Odstraňte lepicí pásku z větrníku.
Srážkoměr neukazuje žádné hodnoty, když prší. Co je špatně?

Je to proto, že se nemůže „sklápěčka“ pohybovat. Při dodávce srážkoměru jsme přidali na „sklápěčku“ jistící pásku, aby nedošlo k jejímu poškození během přepravy. Odstraňte horní kužel a sejměte jistící pásku, poté bude srážkoměr fungovat. 

Senzor rychlosti větru se netočí tak rychle, jak by měl, nebo se netočí vůbec. Co je důvodem?

Senzor (nebo celá meteostanice) se nachází pravděpodobně na místě, kde je vítr stíněný nebo je jeho proud narušovaný překážkou.

Zpomalení nebo zastavení senzoru zapříčiňuje velké tření. Chcete-li tření snížit, odšroubujte sensor a vyčistěte všechny nečistoty. Po vyčištění zkuste hlavicí otáčet. Pokud se točí bez problémů, namontujte senzor zpět. Pokud má hlavice velkou vůli kontaktujte technickou podporu na info@fourieredu.cz. NIKDY hlavici nemažte žádným lubrikantem. Ujistěte se rovněž, že otáčení senzoru nebrání žádné vnější překážky.