Magnetická indukce (tři osy)

Informace o produktu
Kód FU-ENMGN
EAN 8595179509376
Magnetická indukce (tři osy)

Tento dvouškálový senzor magnetické indukce umožňuje měření indukce silných i slabých magnetických polí, a to nanejvýš přesně.

Díky třema snímačům, využívajícím tzv. Hallova jevu, senzor měří tři složky magnetické indukce zároveň. První měřená složka je kolmá k ose senzoru, druhá složka je s osou senzoru rovnoběžná a třetí složka je kolmá k ose senzoru a zároveň kolmá k první měřené složce. Studentům se tak názorně demonstruje skutečnost, že magnetická indukce je vektorová veličina.

Rozsah: 1. škála: ±0,4 mT | 2. škála: ±20 mT

Uplatnění v předmětech: Fyzika