Elektróda - Draslíkové katióny

Informácie o produkte
Kód FU-ENPOT-A008
EAN 8595179507891
Elektróda - Draslíkové katióny

Táto elektróda je PermaFil (nedoplniteľná) ión selektívna elektróda s uzavretou, gélom naplnenou referenčnou komorou. Nevyžaduje žiadny plniaci roztok. Elektróda sa využíva na určovanie kvality vody meraním draselných iónov vo vodných roztokoch.

Sada s draslíkovou elektródou (AC008A) obsahuje kombinovanú elektródu (AC008 - tá v sebe spája ión selektívnu elektródu a elektródu referenčnú) a ISE zosilňovač Fourier (AC021).

Hlavné oblasti, v ktorých sa dajú ión selektívne elektródy použiť, zahŕňajú:
štúdie kvality vody, určovanie koncentrácie amónnych iónov vo vodných roztokoch, sledovanie znečistenia či poľnohospodársku a potravinársku výrobu.

Použitie: Biológia, Chémia, Vedy o životnom prostredí