Počítadlo kvapiek

Informácie o produkte
Kód FU-ENDRP-AD100
EAN 8595179507709
Počítadlo kvapiek

Počítadlo kvapiek je optický senzor, ktorý presne zaznamenáva počet kvapiek titru pridávaného počas titrácie. Software senzora dokáže automaticky previesť počet kvapiek na objem. Pri použití s pH a teplotným senzorom môže byť určený bod ekvivalencie pri titrácii.

Počítadlo kvapiek môže byť tiež použité na vodivostné a potenciometrické titrácie (s pomocou senzora vodivosti a ión selektívnych elektród).

  • Zber dát pH verzus objem v typickej vodivostnej titrácii.
  • Zber dát vodivosti verzus objem v typickej vodivostnej titrácii.
  • Zber dát teploty verzus objem alebo sledovanie teploty súbežne s pH.
Použitie: Biológia, Chémia