V sekcii Produkty nájdete všetko podstatné o senzoroch, školských sadách, literatúre i meracích rozhraniach

NOVA5000™

Informácie o produkte
Kód FU-NOVAEX-BUN-EU
NOVA5000™

Počítačové vedecké laboratórium
NOVA5000™ je prenosné a celkom samostatné meracie rozhranie vybavené operačným systémom Windows CE, ktorý poskytuje študentom celý rad funkcií známych z PC.

Rozhranie NOVA5000™ je dodávané s plnou verziou softwaru MultiLab na analýzu dát a je kompatibilné s viac než 65 senzormi Fourier. Spoločne so senzormi tak získame skutočné vedecké laboratórium, ktoré umožňuje študentom uskutočniť stovky vedeckých experimentov z biológie, chémie, fyziky a ekológie.

Ako hlavné prednosti rozhrania NOVA5000™ môžeme zmieniť 7palcový dotykový displej, schopnosť zhromažďovať dáta až z 8 senzorov súčasne a možnosť prepojenia s projektorom a tlačiarňou.
Okrem už spomenutého programu MultiLab, je NOVA5000™ dodávané s interaktívnou periodickou tabuľkou, prevádzačom jednotiek a užívateľsky prívetivými aplikáciami kompatibilnými s MS Office.

V laboratóriu či v teréne, vedecké laboratórium NOVA5000™ budete mať vždy po ruke!