V sekcii Produkty nájdete všetko podstatné o senzoroch, školských sadách, literatúre i meracích rozhraniach

Filtrovať podľa použitia :

Amóniová iónovo selektívna elektroda

Informácie o produkte
Kód FU-ENAMN020A
EAN 8595179507747
Amóniová iónovo selektívna elektroda

Táto amónna elektróda je PermaFil (nedoplniteľná) iónovo selektívne elektróda s uzavretou, gélom naplnenou referenčnou komorou. Nie je vyžadovaný žiadny plniaci roztok. Elektróda meria amónne ióny vo vodných roztokoch, a to jednoducho, rýchlo a presne.

Medzi typické merania patria: štúdie kvality vody, určovanie koncentrácie amónnych iónov vo vodných roztokoch a monitorovanie znečistenia, v poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe a i.

Koncentračný rozsah: 5∙10-6M až 1M

* Elektródu aj adaptér možno zakúpiť samostatne.

Použitie: Biológia, Chémia, Vedy o životnom prostredí